Avgiftshöjning

  • 2015-08-24
  • av Marjalisa
Styrelsen har beslutat att höja avgiften from 1 oktober 2015 med 7 %. Mårdens styrelse har under många år försökt vara så förutseende som möjligt när det gäller föreningens ekonomi och att den skall vara stabil och långsiktig. Så vill vi fortsätta – där av höjningen av avgiften.
Läs mer...