Föreningslokal och bastu gård 12

  • 2017-02-17
  • av Marjalisa
Från 1 mars 2017 kommer festlokalen och bastun på gård 12 användas som ett manskapsutrymme för tak entreprenören Tresson Fasad. Vi hänvisar våra medlemmar att använda festlokalen och bastun på gård 13 istället.
Läs mer...

Informationsmöte

  • 2017-02-01
  • av Marjalisa
Välkommen till ett allmänt informationsmöte kring takrenoveringsprojekt den 15 februari 2017 klockan 19.00 gårdshuset gård 13, Landåvägen 4 – 44. Entreprenör och projektledning kommer finnas på plats för att förklara hur projektet genomförs samt att det går att ställa frågor till dessa. Styrelsen
Läs mer...

Avgiftshöjning

  • 2017-02-01
  • av Marjalisa
På styrelsemötet den 10 januari 2017 beslutade styrelsen att höja avgiften från och med den 1 april 2017 med 7%. Den stora takrenoveringen under 2017-18 kommer att medföra ökade löpande utgifter för föreningen i form av ökade räntekostnader och kostnader för amortering. Till det kommer att underhållet av föreningens fastigheter till viss del är eftersatt.
Läs mer...