Trädfällning gård 13

  • 2017-07-24
  • av Marjalisa
Styrelsen meddelar att vi skall inför stundande takrenovering på gård 13 fälla två stora träd intill gårdshusen. Träden står för nära husfasaden och är alldeles för höga för att ställningen skall kunna byggas. När renoveringen är färdigställd så kommer styrelsen att ta fram ett markplan för båda gårdarna där vi i möjligaste mån försöker hitta
Läs mer...

Trädfällning

  • 2017-07-19
  • av Marjalisa
Kära grannar, Styrelsen tillsammans med Tresson meddelar att ett antal träd intill husen mellan Landåvägen 75 och 77 (utsidan mot vändplan) måste tas ner. Detta till följd av den pågående takrenoveringen. Träden står så pass nära att de måste plockas ner för att ställningarna ska kunna byggas korrekt och säkert. Det är mycket tråkigt att
Läs mer...