Spolning av Diligensgaragets fasad

  • 2018-05-13
  • av Marjalisa
Spolning av Diligensgaraget, fasadens utsida fasadplåtar / betongytor inte gallerytorna. Det är möjligt att det kommer att stänka vatten på bilar vid spolning, vattnet är inte skadligt. Spolning görs med rent vatten, inga kemikalier används! Arbetena påbörjas i början av nästa vecka / vecka 20
Läs mer...