Arbetet med att implementera informationstavlor i Aptussystemet är igång
och därför går det inte att boka tvättstugor via internet eller Aptusappen
under ovannämnda datum.

Bokningstavlor utanför tvättstugor fungerar och du kan använda tvättstugan som vanligt.

Med vänlig hälsning styrelsen Brf Mården