Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län
från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020.
Förbudet gäller tillsvidare.