HSB I Jarlaberg

  • 2018-03-04
  • av Marjalisa

HSB har stärkt sin lokala närvaro för att ge dig närmare service.
Kontoret i Jarlaberg på Fyrspannsvägen 1 kommer att bemannas av personal
från HSB varje torsdag mellan 10.00 – 18.00. Vi finns där för att hjälpa dig kring frågor som rör ditt boende.