Information om TV4-kanalerna och C More

  • 2019-12-10
  • av Marjalisa

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har
Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka.
Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler
eller annan kompensation.

Följ de senaste uppdateringar om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Stefan Trampus
Chef Fastighetsaffärer Com Hem