Inställt avloppsrenovering

  • 2020-03-16
  • av Marjalisa

INSTÄLLT BYTE AV AVLOPPSRÖR I KÄLLARE L10-L16

Styrelsen har i samråd med förvaltaren och entreprenören tagit beslut om
att avvakta med arbetet tillsvidare med anledning av Coronaviruset.

Avloppsrören kommer att bytas, men inte just nu.

Lämnade nycklar förvaras inlåsta hos entreprenören. Om ni vill få ut dem,
kontakta i så fall Anders Eriksson (Johanneshovs Rör) tel 070-716 55 59.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta föreningen förvaltare enligt nedan.

Med vänlig hälsning
Catharina Hillerström Vagli
Fastighetsförvaltare Tel: 010-442 12 68
catharinahillerstrom.vagli@hsb.se www.hsb.se/stockholm