Legionellabakterier

  • 2021-04-14
  • av Marjalisa

Vid rutinkontroll upptäcktes legionellabakterier i vårt vatten.
Sanering påbörjades omgående och pågår i detta nu.
För med information om legionella, se Folkhälsomyndighetens hemsida.