• Stämman flyttas till den 14 juni. I vilken form, eller om stämman kommer att kunna genomföras då, är idag oklart. Se löpande information på hemsida och anslagstavlor.
  • Vårens aktivitetsdag ställs in i samråd med Terraplants samt på grund av Covid-19.
  • Grovsoprummet håller stängt tillsvidare av respekt till ansvariga och medlemmar.
  • Tvättstugan är tillgänglig som vanligt. Sunt förnuft, vanlig hänsyn och respekt råder.
  • Basturna, föreningslokalerna och gästlägenheterna stänger från och med den 6 april för att säkerställa att det inte är risk för smittspridning. Nödvändig renhållning kommer inte att kunna garantera att utrymmena är virusfria.
  • Entreprenörer med uppdrag inom Mården följer de riktlinjer och ansvar som Regeringen och Folkhälsomyndigheten satt upp. Styrelsen ser inte behovet att införa lokala riktlinjer för entreprenörerna utan hänvisar till de nationella riktlinjerna.


I allt detta finns det ALL anledning att påminna oss om att vi är grannar, vänner, delar en gemenskap genom vår förening, och därmed har allt att vinna på att (som vanligt) finnas där för varandra. Hör av dig till dina grannar eller styrelsen för ev råd och stöd.

För information och riktlinjer så påminner vi om och hänvisar till Folkhälsomyndigheten: 

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk och i två dagar efter du blivit frisk.
  • Håll avstånd och avstå större sociala sammanhang.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

För över 70 år, begränsa sociala kontakter, undvik lokaltrafik och folksamlingar. www.folkhalsomyndigheten.se

Med varmaste hälsningar / Styrelsen