Mobil Kretsloppscentral

  • 2020-05-09
  • av Brf Mården

 Lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall. 

Den mobila kretsloppscentralen består av två lastbilar med behållare för olika avfallssorter. Vi kör 6 helger per år och stannar 3 gånger på respektive hämtplats. Perfekt för dig utan bil. 

Download (PDF, 293KB)