Sophantering

  • 2018-08-20
Det är förbjudet enligt lag att skräpa ner. Att ställa eller slänga sopor utanför angiven kretsloppsstation, grovsoprum samt uteplatser är att skräpa ner. Under d
Läs mer...
Spolning av Diligensgaraget, fasadens utsida fasadplåtar / betongytor inte gallerytorna. Det är möjligt att det kommer att stänka vatten på bilar vid spolning, vattn
Läs mer...

Sopning av garage

  • 2018-04-14
Jarlabergs Samfällighetsförening informerar att sopning av garagen äger rum på följande datum: 30 april kl 08.00 – 16.00 Landågaraget 07 maj kl 08.00 – 16.00 Di
Läs mer...