Styrelsen meddelar att vi skall inför stundande takrenovering på gård 13 fälla två stora träd intill gårdshusen. Träden står för nära husfasaden och är alldel
Läs mer...

Trädfällning

  • 2017-07-19
Kära grannar, Styrelsen tillsammans med Tresson meddelar att ett antal träd intill husen mellan Landåvägen 75 och 77 (utsidan mot vändplan) måste tas ner. Detta til
Läs mer...