Avgiftshöjning

  • 2015-08-24
Styrelsen har beslutat att höja avgiften from 1 oktober 2015 med 7 %. Mårdens styrelse har under många år försökt vara så förutseende som möjligt när det gälle
Läs mer...
Värmen avstängd hela dagen den 20 april på grund av installation av ny ”avgasare” (som tar bort syre ur radiatorvattnet så det blir mindre korrosion i rören). Ä
Läs mer...