Sophantering

  • 2018-08-20
  • av Marjalisa

Det är förbjudet enligt lag att skräpa ner. Att ställa eller slänga sopor utanför angiven kretsloppsstation,
grovsoprum samt uteplatser är att skräpa ner. Under den senaste tiden och främst under de senaste två veckorna
har sopor slängts utanför angivna behållare samt grovsoprum.

Föreningen debiteras för extra sophantering och nedskräpning, något som drabbar alla i föreningen.

Om nedskräpningen inte upphör blir föreningen tvungna att ta bort kretsloppsstationen och
hänvisa sina medlemmar till stationen vid Tempos parkering.