Sopning av garage

  • 2018-04-14
  • av Marjalisa

Jarlabergs Samfällighetsförening informerar att sopning av garagen äger rum på följande datum:

30 april kl 08.00 – 16.00 Landågaraget
07 maj kl 08.00 – 16.00 Diligensgaraget
11 maj kl 08.00 – 16.00 Fyrspannsgaraget

Flytta ut din bil för att det bli enklare och bättre sopat i garagen.