Spolning av Diligensgaragets fasad

  • 2018-05-13
  • av Marjalisa

Spolning av Diligensgaraget, fasadens utsida fasadplåtar / betongytor inte gallerytorna.
Det är möjligt att det kommer att stänka vatten på bilar vid spolning, vattnet är inte skadligt.

Spolning görs med rent vatten, inga kemikalier används!

Arbetena påbörjas i början av nästa vecka / vecka 20