Trädfällning gård 13

  • 2017-07-24
  • av Marjalisa

Styrelsen meddelar att vi skall inför stundande takrenovering på gård 13 fälla två stora träd intill gårdshusen.
Träden står för nära husfasaden och är alldeles för höga för att ställningen skall kunna byggas.

När renoveringen är färdigställd så kommer styrelsen att ta fram ett markplan för båda gårdarna där
vi i möjligaste mån försöker hitta nya vägar för planteringar.
Markplanen kommer kunna sättas i verket under 2018.

Har ni några frågor eller vill ni medverka till den kommande markplanen så är ni välkomna att lämna era förslag i
föreningens brevlådor på gård 12 och 13 eller maila på info@brf-marden.se.

Tack och glad sommar!

Styrelsen för BRF Mården