Trädfällning

  • 2017-07-19
  • av Marjalisa

Kära grannar,

Styrelsen tillsammans med Tresson meddelar att ett antal träd intill husen mellan Landåvägen 75 och 77 (utsidan mot vändplan) måste tas ner. Detta till följd av den pågående takrenoveringen. Träden står så pass nära att de måste plockas ner för att ställningarna ska kunna byggas korrekt och säkert.

Det är mycket tråkigt att dessa träd måste fällas men för att arbetet ska kunna fortskrida så är detta en åtgärd vi inte kan undgår att göra. När renoveringen är färdigställd så kommer styrelsen att ta fram en markplan för båda gårdarna där vi möjligaste mån försöker ersätta dessa med nya planteringar. Markplanen kommer kunna sättas i verket under 2018.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och att vi inte plockar ner någons favoritträd. Har ni några frågor eller vill ni medverka till den kommande markplanen så är ni välkomna att lämna era förslag i föreningens brevlådor på gård 12 och 13 eller maila på info@brf-marden.se.

Tack och glad sommar!

Styrelsen för BRF Mården