Värme och varmvatten

  • 2020-05-09
  • av Marjalisa

Avstängning på fjärrvärmenätet.
Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

från 2020-05-13 08:00
till 2020-05-13 23:00

Stockholmexergi