Varmvatten

  • 2020-12-08
  • av Marjalisa

Hej!
Vi har problem med varmvattenförsörjning idag den 8 december 2020.
Nacka Drift & Skötsel undersöker vad som har hänt.