Vi ber alla att se till att termostaten på era element (radiatorer) är maximalt öppna (står på 3.) hela tisdagen, (du kan skruva upp dem redan nu). Arbetet sker i undercentralerna så du behöver inte vara hemma. På onsdag kan du skruva ner dem igen till önskat läge.
Vi ber dig också att inte ha öppna fönster eller balkongdörrar under tisdagen.
Över huvud taget bör de aldrig vara öppna under värmesäsongen förutom vid kortvariga vädringsperioder om 15 – 20 minuter då med nervriden termostat. Om du har öppna fönster, och dörrar till inglasade balkonger, kan det orsaka störningar i värmeförsörjningen i andra lägenheter! För hög temperatur i lägenheten regleras med att dra ner termostaten och/eller öka tilluften med ventilerna.

Ständigt, eller under lång tid, öppna fönster och balkongdörrar, ökar naturligtvis dessutom våra värmekostnader!

Styrelsen